کارگزاری 52045 بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

با ماهیانه ۲۳ هزار تومان مانند کارکنان دولتی بازنشسته شوید و حقوق بگیرید./ ارومیه- روبروی مصلی انتهای خیابان محراب / شماره تماس 32371090-044

کارگزاری 52045 بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

با ماهیانه ۲۳ هزار تومان مانند کارکنان دولتی بازنشسته شوید و حقوق بگیرید./ ارومیه- روبروی مصلی انتهای خیابان محراب / شماره تماس 32371090-044

با ماهیانه 27 هزار تومان مانند کارکنان دولتی بازنشسته شوید و حقوق بگیرید.
کارگزاری بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ارومیه واقع در ارومیه، روبروی مصلی انتهای خیابان محراب آماده فروش خدمات بیمه ای به افراد واجد شرایط (بالای 18 و زیر 50 سال سن) با کمترین هزینه می باشد.

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مدارک برای تشکیل پرونده ازکارافتادگی» ثبت شده است

1.    درخواست بیمه شده متقاضی

2.    گواهی پزشک معالج

3.    فتوکپی صفحات شناسنامه و کارت ملی بیمه شده

4.    تایید شورای اسلامی در خصوص سکونت بیمه شده

5.    فتوکپی فرم نامنویسی، فرم قرارداد، فیش بانکی، فرم خوداظهاری(درخصوص بیمه شدگان راننده و تحت پوشش امداد و بهزیستی، ارسال معرفی نامه الزامیست).

6.    تاییدیه جهاد کشاورزیو نظام صنفی در خصوص کشاورزان غیرساکن در روستا

7.    گزارش حادثه صادره از مراجع قضایی و انتضامی در صورت حادثه ناشی از کار

 مستمری از کار افتادگی کلی

از کار افتادگی کلی  • sima simanajafi

شرایط احراز از کارافتادگی

آوردن رای از کارافتادگی کلی از کمیسیون پزشکی استان برای ارسال پرونده کامل به ستاد جهت صدور حکم مستمری

  • sima simanajafi