کارگزاری 52045 بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

با ماهیانه ۲۳ هزار تومان مانند کارکنان دولتی بازنشسته شوید و حقوق بگیرید./ ارومیه- روبروی مصلی انتهای خیابان محراب / شماره تماس 32371090-044

کارگزاری 52045 بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

با ماهیانه ۲۳ هزار تومان مانند کارکنان دولتی بازنشسته شوید و حقوق بگیرید./ ارومیه- روبروی مصلی انتهای خیابان محراب / شماره تماس 32371090-044

با ماهیانه ۲۳ هزار تومان مانند کارکنان دولتی بازنشسته شوید و حقوق بگیرید.
کارگزاری بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ارومیه واقع در ارومیه، روبروی مصلی انتهای خیابان محراب آماده فروش خدمات بیمه ای به افراد واجد شرایط (بالای 18 و زیر 50 سال سن) با کمترین هزینه می باشد.

حضور در جشنواره انگور چی چست ارومیه سال 96

جشنواره انگور96

جشنواره انگور96

جشنواره انگور96


پاسخگوئی به سوالات مردم در جشنواره انگور 96

جشنواره انگور 96

جشنواره انگور96
اهداء جوایز برندگان قرعه کشی های هر شب جشنواره انگور96

جوایز انگور96

انگور96

جشنواره انگور96

اهداء جوایز

اهداء جوایز

اهداء جوایز

اهداء جوایزسوالات خود را از ما بپرسید : 32371090-044 
  کارگزاری 52045 ارومیه روبروی مصلی خیابان محراب

آدرس کانال: roostaa44@

آدرس اینیستاگرام: b.roostaa44

آدرس سایت: www.roostaa44.blog.irحضور در جشنواره عید ولایت چی چست ارومیه سال 97

جشنواره عید تا عید چی چست


جشنواره عید ولایت چی چست

جشنواره عید ولایت چی چست

سوالات خود را از ما بپرسید : 32371090-044 
  کارگزاری 52045 ارومیه روبروی مصلی خیابان محراب

آدرس کانال: roostaa44@

آدرس اینیستاگرام: b.roostaa44

آدرس سایت: www.roostaa44.blog.irاهداء جوایز قرعه کشی عید ولایت چی چست 97

اهداء جوایزاهداء حکم مستمری بازماندگان شهریور97


مراسم اهداء حکم مستمری بازماندگان

اهداء حکم بازماندگانسوالات خود را از ما بپرسید : 32371090-044 
  کارگزاری 52045 ارومیه روبروی مصلی خیابان محراب

آدرس کانال: roostaa44@

آدرس اینیستاگرام: b.roostaa44

آدرس سایت: www.roostaa44.blog.irنصب بنر در روستاها و میادین شهر و جاده ها

پمپ گاز

داش آغل

بنر

بنر
بنر
بنر
بنر
بنربنر
بنربنربنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنر
بنرمراسم اهداء حکم مستمری بازماندگان در دی ماه ۱۳۹۷ در مسجدمولای متقیان ریحان آباد با حضور مدیریت استان و رئیس شورای روستاهای بخش مرکزی و رئیس و اعضای شورای ریحان آباد و اهالی محترم روستا


مستمری بازماندگان ریحان آباد
مراسم اهدا حکم ریحان آبادمراسم اهداء احکام بازنشستگی پیش از موعد مقرر در فروردین 98 توسط نمایندگان مجلس 
آقایان قاضی پور و حضرت پور
(روستاهای دیزج دول، رشکان و ریحان آباد)
بازنشستگی
رشکان
رشکان
بازنشستگی
بازنشستگی
بازنشستگی


پاسخگویی به سوالات مردمی در قالب میز خدمت توسط مدیریت استان(آقای مهندس معزز) 
و مدیریت کارگزاری 52045(آقای مهندس رحیمی)
روستاهای رشکان و دیزج دول و ریحان آباد

میز خدمت
میز خدمت


سوالات خود را از ما بپرسید : 32371090-044 
  کارگزاری 52045 ارومیه روبروی مصلی خیابان محراب

آدرس کانال: roostaa44@

آدرس اینیستاگرام: b.roostaa44

آدرس سایت: www.hamiroostaa.ir